Cererile pentru transferul elevilor se pot depune la secretariatul unității până la data de 30 august 2022, ora 1600. Consiliul de administrație va discuta cererile depuse până la acea dată în ședința din data de 31 august 2022.

Liceul Sanitar „Antim Ivireanu” scoate la concurs un post vacant de LABORANT. Actele necesare, condițiile de participare, calendarul de desfășurare a concursului și bibliografia de concurs se găsesc aici.

Liceul Sanitar „Antim Ivireanu” scoate la concurs un post vacant de ÎNGRIJITOR I. Actele necesare, condițiile de participare, calendarul de desfășurare a concursului și bibliografia de concurs se găsesc aici.