ADMITERE AN ŞCOLAR 2021-2022

         Şcoala Postliceală Sanitară a Liceului Sanitar "Antim Ivireanu" organizează înscrieri pentru absolvenţii de liceu CU sau FĂRĂ diplomă de bacalaureat. Înscrierile se fac la sediul unităţii din str. Republicii nr. 19, Râmnicu Vâlcea.

LOCURI CU TAXĂ

1. Perioada de înscriere:

1 iunie - 13 august

2. Documentele/actele necesare pentru înscriere la locurile cu taxă.

  1. Cerere de înscriere - se completează la depunerea dosarului;
  2. Diploma de bacalaureat(copie)/certificat de absolvire a liceului(copie)/adeverinţa de absolvire a liceului pentru absolvenţii promoţiei 2021 (12 sau 13 clase)
  3. Certificat de naştere (original şi copie);
  4. Certificat de căsătorie (original şi copie) - dacă este cazul;
  5. l./C.I.(original şi copie);
  6. Adeverinţa medicală (eliberată de medicul de familie) din care să reiasă că este clinic sănătos şi apt pentru calificarea profesională la care solicita înscrierea;
  7. Chitanţa pentru plata taxei de înscriere-150 RON (original);

3. Taxa de înscriere: 150 lei, iar taxa de şcolarizare : 2100 lei (pentru anul în curs)

4. Modalitatea de admitere: DOSAR

  • Candidaţii care au dosarul complet, cu toate documentele solicitate sunt admişi în funcţie de numărul de locuri. Rezultatul evaluării dosarelor nu poate fi contestat.
  • Candidaţii declaraţi admişi pot opta pentru următoarele posibilităţi de plată a taxei de şcolarizare: plata integrală/plata în rate lunare;
  • CONFIRMAREA LOCULUI înseamnă achitarea taxei de şcolarizare până la 6 septembrie (prima rată - 300 lei - sau integral);

5. Numărul de locuri disponibile cu TAXĂ pentru anul şcolar 2021-2022:

  • Asistent Medical Generalist: 2 clase cu un număr de 30 de elevi/clasă
  • Asistent Medical de Farmacie: o clasă cu un număr de 30 de elevi/clasă

LOCURI BUGET

1. Perioada de înscriere:

1 iunie - 13 august (sesiunea I) și 20 august - 1 septembrie 2021 (sesiunea a II-a)

2. Documentele/actele necesare pentru înscriere la locurile cu taxă.

  1. Cerere de înscriere - se completează la depunerea dosarului;
  2. Diploma de bacalaureat(copie)/certificat de absolvire a liceului(copie)/adeverinţa de absolvire a liceului pentru absolvenţii promoţiei 2021 (12 sau 13 clase)
  3. Certificat de naştere (original şi copie);
  4. Certificat de căsătorie (original şi copie) - dacă este cazul;
  5. l./C.I.(original şi copie);
  6. Adeverinţa medicală (eliberată de medicul de familie) din care să reiasă că este clinic sănătos şi apt pentru calificarea profesională la care solicita înscrierea;
  7. Chitanţa pentru plata taxei de înscriere-150 RON (original);

3. Taxa de înscriere: 150 lei.

4. Modalitatea de admitere: EXAMEN

Bibliografia şi tematica pentru examenul de admitere la Şcoala Postliceală Sanitară pentru locurile bugetate este în anexa 1 din metodologia de admitere în învăţământul postliceal pentru anul şcolar 2021 - 2022 care se găseşte aici 

5. Numărul de locuri disponibile cu BUGET pentru anul şcolar 2021-2022:

  • Asistent Medical Generalist: o clasă cu un număr de 28 de elevi/clasă