PREGĂTIREA EXAMENELOR NAȚIONALE

(BACALAUREAT ȘI EVALUAREA NAȚIONALĂ)

     Modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire a sesiunilor de examen, propriul circuit de intrare și de ieșire a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, igienizarea/dezinfecție în unitatea de învățământ se găsesc aici.

EVALUAREA NAȚIONALĂ - 2020

Programele pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020 se găsesc aici și au fost aprobate prin ordinul 4515 care se găsește aici.

Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020 se desfășoară conform ordinului 4916 din 26.08.2019 pe care îl găsiți aici împreună cu calendarul de desfășurare.

Ordinul pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României se găsește aici.

Ordinul pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării se găsește aici.

Procedura cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/ deficiențe de auz/ tulburare de spectru autist/ tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020 și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2020  se găsește aici.

Ordinul 4948 din 27.08.2019, ce se găsește aici, reglementa organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021 a fost modificat și completat prin ordinul 4317 din 21.05.2020, care se găsește aici.

Accesul la liceele cu profil vocațional se face reglementat de metodologia de organizare și desfășurare a probelor de aptitudini, care se găsește aici împreună cu structura acestor probe.

Calendarul actualizat pentru admiterea în liceul se află aici.

BACALAUREAT - Sesiunea 2020

Pentru candidații din alte promoții, care nu au promovat în două sesiuni anterioare examenul de bacalaureat, care se înscriu pentru susținerea probelor se vor achita la sediul I.Ș.J. Vâlcea, serviciul contabilitate, următoarele taxe: 

  • pentru toate probele 354 lei
  • pentru o probă 120 lei.

Programele pentru susținerea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în anul școlar 2019-2020 se găsesc aici și au fost aprobate prin ordinul 4515 care se găsește aici.

Examenul național de bacalaureat în anul școlar 2019-2020 se desfășoară conform ordinului 4950 din 27.08.2019 pe care îl găsiți aici împreună cu calendarul de desfășurare, ordin ce a fost modificat și completat de către ordinul 4307 din 21 mai 2020 pe care îl găsiți aici.

Ordinul pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României se găsește aici.

Ordinul pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării se găsește aici.

Procedura cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/ deficiențe de auz/ tulburare de spectru autist/ tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020 și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2020  se găsește aici.