În anul şcolar 2018 - 2019, Ministerul Educaţiei Naţionale va continua derularea Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, conform legislaţiei în vigoare.

Actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program sunt Hotărârea Guvernului nr. 1488/2004, Hotărârea Guvernului nr. 712/2018 pentru modificarea art.2 al Hotărârii Guvernului nr. 1488/2004 şi OMEC nr. 4839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului în cadrul Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2018 s-a modificat cuantumul sprijinului financiar la 250 lei lunar, iar venitul mediu brut maximal pe membru de familie este de 500 lei.

Calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, conform anexei 3 la OMEC nr. 4839/2004, este următorul;

  • Depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială ”Bani de liceu” - 15 septembrie - 1 octombrie;
  • Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse 1 octombrie - 23 octombrie;
  • Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat - 1 octombrie - 27 octombrie;
  • Afişarea pe internet a listei beneficiarilor - 28 octombrie;
  • Depunerea contestaţiilor - 28 octombrie - 2 noiembrie;
  • Rezolvarea contestaţiilor - 2 noiembrie - 6 noiembrie.

Aceste date au fot preluate din Nota 958IFL/18.09.2018

ACTE NECESARE COMPLETĂRII DOSARULUI BANI DE LICEU

CERERE pentru acordarea ajutorului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu"